Kaunas Aistes v Ukmerge Vilkmerge, highlights, 12.01.2019.

: 24.01.2019